lieflandW.A. van Lieflandschool Assen
Witterhoofdweg 1
9405 HX  ASSEN

t: 0592-820650
e: dir@so-liefland-assen.nl
w: www.liefland-assen.nl

Missie

Visie

Wij willen dat onze leerlingen bij het verlaten van de school zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Doelgroep

De doelgroep van het ZML-onderwijs is zeer heterogeen. Iedere leerling heeft zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. In algemene zin kan worden gesteld dat de doelgroep zich kenmerkt door blijvende beperkingen die de leerlingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en attitudes en het verwerven van kennis. De blijvende beperking van de leerling heeft in de eerste plaats betrekking op beperkingen in de verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast is sprake van een blijvende achterstand op emotioneel, cognitief en adaptief gebied. Veelal functioneren leerlingen op het niveau van een lichte of matige verstandelijke beperking.