W.A. van Lieflandschool Groningen
Bessemoerstraat 6
9741 AJ  GRONINGEN

t: 0505772178
w: www.wavanlieflandschool.nl

De missie

Het leren van onze leerlingen binnen en buiten de school brengen wij – samen met de leerling – met elkaar in verbinding.

De visie

Wij zien het als onze taak om de VSO leerlingen voor te bereiden op een passende deelname aan de maatschappij, waarbij wonen, werken, vrije tijd en burgerschap de domeinen zijn waarin leerlingen een onderwijsaanbod krijgen. Hiermee willen wij dat onze leerlingen een zo groot mogelijke zelfredzaamheid bereiken.

Doelgroep

Binnen de afdeling VSO van de W.A. van Lieflandschool zien we een zeer gedifferentieerde groep leerlingen. De groep varieert in leeftijd, niveau en in specifieke hulpvragen. De inhoud van ons onderwijs is dan ook zoveel mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van onze leerlingen. De leerlingen van de afdeling hebben een ontwikkelingsachterstand. Sommige leerlingen hebben eveneens een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een aandacht tekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) en/of sociaal emotionele problematiek. Daarnaast treft men leerlingen met (licht) motorische beperkingen aan. In de afdeling VSO zitten leerlingen in de leeftijd van 12 jaar tot 20 jaar.