ThriantaThriantaschool VSO
Zuidlaarderbrink 4
7812 GE  EMMEN

t: 0591-652190
e: administratie@zml-thriantaschool.nl
w: www.zml-thriantaschool.nl

Missie

De autonomie van onze leerlingen vergroten en hen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid geven. We vinden dat deze missie vanuit de organisatie en zijn medewerkers gestalte moet krijgen. Dit betekent dat we een lerende organisatie willen zijn, waar de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen en waarbij de competenties van onze teamleden zoveel mogelijk worden benut.

Visie

Wij willen onze missie realiseren door actief samen te werken met anderen, met als doel de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, zodat zij binnen de samenlevingsverbanden van gezin, dagbesteding en vrije tijd zo zelfredzaam mogelijk zijn. Ons motto daarbij is:”Ieder mens is speciaal” .

De visie van Thrianta op het geven van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking is als volgt:
Wij geven onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en veelal bijkomende problematiek. Ieder mens is een sociaal wezen, dat relaties wil hebben en onderhouden met andere mensen. Wij accepteren de verstandelijke beperking van onze leerlingen en accepteren de consequenties die dit voor het functioneren van de leerling met zich meebrengt.

Doelgroep

De doelgroep van het ZML-onderwijs is lastig te omschrijven, gezien hun diversiteit. Onze leerlingen hebben naast een verstandelijke beperking veelal bijkomende problematiek, waardoor ze beperkt zijn in hun zelfredzaamheid. Onze leerlingenpopulatie is zeer heterogeen. Ieder kind heeft immers zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen. We kunnen daarom slechts in algemene zin aangeven dat de doelgroep zich kenmerkt door de beperkingen die de leerlingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis.  We spreken in dit kader liever van beperkingen dan handicaps.