GE DIGITAL CAMERAPro Stadskanaal
Gelderselaan 1
9501 RA  STADSKANAAL

t:0599-696020
e: info@prostadskanaal.nl
w: www.prostadskanaal.nl

Missie

Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen moeten leerlingen een aantal competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

Visie

Wij zien een leerling van het praktijkonderwijs als een leerling met mogelijkheden. We gaan uit van wat de leerling kan en de begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding. Daarbij vinden we het van groot belang dat de leerling zich competent voelt. Dat wil zeggen dat de leerling ervaart dat hij iets kan en dat hij het succes aan zichzelf kan toeschrijven (in plaats van aan de hulp van anderen). De leerling ervaart plezier in het eigen kunnen en krijgt meer zelfvertrouwen.