logo
Paramedisch Onderwijsteam
Paterswoldseweg 131
9727 BE  GRONINGEN

t: 06-51974729 (tijdelijk nummer i.v.m. verhuizing naar een andere locatie)
e: info@necso.nl
w: www.necso.nl

Necso

Het Noordelijk Expertise Centrum Specialistisch Onderwijs – NECSO is een samenwerkingsverband van tien scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3).

Met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is afgesproken dat de coördinatie van de inzet van de ambulante begeleiding in het schooljaar 2014 – 2015 blijft bestaan. Dat betekent dat de scholen in deze transitieperiode nog gebruik kunnen maken van onze expertise. Die bieden wij aan onder de nieuwe naam NECSO. Ook het scholingsinstituut de TOPAZ-Academie valt hieronder. NECSO vormt dus een bron van kennis, expertise en ondersteuning voor Passend Onderwijs.

Voor leerlingen met een beperking (cluster 3) verzorgen wij, naast het onderwijs in de speciale scholen:

Ambulante Begeleiding
Paramedische Ondersteuning
Gespecialiseerde Computerondersteuning