mytylpjfMytylschool Prins Johan Friso
Locatie Haren
Dilgtplein 1
9751 NL  HAREN

t:050-5343834
e:administratie@mytyl.o2g2.nl
w: www.pjfharen.nl

Missie

De Mytylschool wil een organisatie zijn waar leerlingen en medewerkers hun talent kunnen laten groeien. Op onze school is het niet eenvoudig om een strikte scheiding aan te brengen tussen onderwijs en opvoeding. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is het belangrijk dat wij aandacht besteden aan zowel de leervakken, de zorg/verzorging als aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Daar waar dit nodig is wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociale en fysieke zelfredzaamheid. Vooral bij deze vaardigheden vinden wij heldere en duidelijke afspraken tussen de school en de ouders van groot belang.

Visie

De Mytylschool is een organisatie waar leerlingen en medewerkers hun talent laten groeien en die gekenmerkt wordt door:
– een collectieve professionaliteit: gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
– een open houding naar de samenleving: actief reageren en inspelen op ontwikkelingen in onze omgeving, met als doel verbetering van de kwaliteit van zorg.
– een ontwikkelingsgerichte benadering: het onderwijs richt zich voornamelijk op het ontwikkelende kind middels het integrale aanbod van onderwijs, onderwijsondersteuning en revalidatiezorg.

Doelgroep

Wij zijn een school voor leerlingen met een lichamelijke- of meervoudige handicap. Onze leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot maximaal twintig jaar die lichamelijk of meervoudig gehandicapt of langdurig ziek zijn.