ZMLK Meidoornschool

Meidoornschool
Vlaanderenlaan 7
9501 TJ  STADSKANAAL

t: 0599-652022
e: meidoornschool@picto.nl
w: www.meidoornschool@picto.nl

Missie:

Wij stellen ons ten doel leerlingen en jong volwassenen met een beperking middels een samenhangend aanbod zo toe te rusten met kennis en vaardigheden, dat zij adequaat worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk volwassen bestaan. Met adequaat bedoelen we een zo optimaal mogelijke ontplooiing van de leerlingen rekening houdend met hun ontwikkelingsperspectief.

Visie:

Alle leerlingen zijn van harte welkom op de Meidoornschool. Iedere leerling is uniek en beschikt over eigen specifieke mogelijkheden waarmee hij/zij een functionele bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wij gaan niet uit van de beperkingen van onze leerlingen, maar wij richten ons op de mogelijkheden. Vanuit een professionele en opbrengstgerichte organisatie werken wij aan de talenten van onze leerlingen. Wij willen investeren in onze leerlingen en hen een veilige omgeving bieden waarin we kunnen werken aan het zelfvertrouwen en het zelfstandig functioneren van onze leerlingen.

Doelgroep

De school biedt passend onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 20 jaar met zeer verschillende mogelijkheden. De groep is zeer heterogeen. Ieder kind heeft immers specifieke mogelijkheden en beperkingen. We kunnen daarom slechts in algemene zin aangeven dat de doelgroep zich kenmerkt door de beperkingen die de leerlingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis.