MHSMargaretha Hardenbergschool
Schoolstraat 11
9641 JW  VEENDAM

t: 0598-698000
e: mhs@picto.nl
w: www.mhschool.nl

Missie

Wij stellen ons ten doel leerlingen met een beperking middels een samenhangend aanbod zo toe te rusten met kennis en vaardigheden, dat zij adequaat worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk volwassen bestaan. Met adequaat bedoelen we ontplooiing van de leerlingen, gericht op de realisering van hun ontwikkelingsperspectief. Het aanbod is aangepast aan de verschillende doelgroepen van de school. Waar mogelijk verzorgen we de ondersteuning bij de leerlingen met een cluster 3-indicatie in het reguliere onderwijs.

Visie

Onze visie is vergelijkbaar met het slijpen van een diamant. We zoeken uit in welke facetten een leerling kan schitteren of glanzen. De ontwikkeling van de leerling staat centraal.
De school profileert zich als een (openbare) ontmoetingsschool, werkende vanuit het principe van Meervoudige Intelligentie.

Doelgroep

De school kan in de huidige onderwijssituatie een adequaat onderwijsaanbod bieden aan kinderen met een ZML toelaatbaarheidsverklaring (CVI-indicatie). In de school zijn de volgende groepen te onderscheiden:

– Leerlingen met een licht, matig of ernstig verstandelijke beperking zonder bijkomende problematiek.
– Leerlingen met een verstandelijke beperking met bijkomende problematiek (sociaal-emotioneel en gedragsproblematiek).
– Leerlingen met een verstandelijke beperking en lichte lichamelijke beperking met of zonder bijkomende problematiek.
– Leerlingen met een IQ van boven de 70 (LVG+), waarbij de psychiatrische problematiek dermate belemmerend is, waardoor de leerling zijn cognitieve vermogens onvoldoende in kan zetten en de leerling ook in sociaal-emotioneel opzicht niet voldoende kan functioneren in het regulier, dan wel speciaal basisonderwijs/praktijkonderwijs.

De school leidt de leerlingen toe naar:
– Vormen van dagbesteding en beschermd wonen.
– Begeleid wonen en werken.
– Arbeidsmarkt/ vrije bedrijf en zelfstandig wonen.