Kentalis

Kentalis Guyotschool VSO
Rijksstraatweg 63 a
9752 AC  HAREN

t: 050-5332940
e: vso@kentalis.nl
w: www.guyotvso.nl

Missie

De Guyotschool voor VSO wil een brug zijn naar de toekomst door haar leerlingen te inspireren zich optimaal te ontplooien. Het motto hierbij is: ‘Gewoon jezelf en goed voorbereid’.

Visie

De Guyotschool voor VSO wil haar leerlingen inspireren tot optimale ontplooiingskansen door een tweetalige omgeving te creëren. Uitgangspunt hierbij is dat omstandigheden gecreëerd worden waarin sprake is van een rijk en kwalitatief goed aanbod in twee talen: de Nederlandse gebarentaal (NGT) en het Nederlands. Een goede taalbasis biedt kansen tot optimaal gebruik van onderwijsmogelijkheden en gelijkwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het NTG is een visueel-manuele taal, een taal die geproduceerd wordt door handen, gezicht en lichaam, waarneembaar via het zien en volledig toegankelijk is voor doven en slechthorenden. Het Nederlands is een auditief-orale taal, dat wil zeggen: een gesproken taal die waarneembaar is via het gehoor.

Doelgroep

Kentalis Guyotschool voor VSO biedt onderwijs in een tweetalige omgeving aan leerlingen met auditieve beperkingen, vallend onder de Wet op expertisecentra (WEC). Tweetalig refereert naar Nederlands en de Nederlandse gebarentaal.