EelwerdEemsdelta College
Locatie Eelwerd
Opwiederweg 65C
9902 RB  APPINGEDAM

t: 0596-693693
e: info@eemsdeltacollege.nl
w: www.eemsdeltacollege.nl

Missie

Het Eemsdeltacollege richt zich op alle leerlingen in de regio, onderscheiden naar talent, sociale achtergrond, levenswijze van de ouders en etnische achtergrond. Het Eemsdeltacollege wil een school zijn waar leerlingen worden geïnspireerd om uit de opleiding het maximale te halen op het gebied van kennis, houding en vaardigheden.

De school biedt onderwijs door middel van een groot aanbod van vakken, profielen en overige studie- en begeleidingsmogelijkheden, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien als mens in de toekomstige samenleving, ter voorbereiding op het vervolgonderwijs en voor deelname aan de beroepspraktijk.

Visie

Alle medewerkers van het praktijkonderwijs zijn zich, gegeven de (landelijk) vastgestelde en gehanteerde toelatingscriteria, ervan bewust dat de leerlingen uiteenlopende leerbelemmeringen hebben en daarnaast ook dikwijls sociale en/of emotionele problemen ondervinden. Rekening houdend met dit gegeven wordt door alle medewerkers vorm en inhoud gegeven aan het onderwijs.