Dr. Aletta Jacobs College

Aletta Jacobs College

Locatie van Heemskerkstraat
Van Heemskerkstraat 119a
9601 HC  HOOGEZAND

t: 0598-361461
f: 0598-398036
e: pro@aletta.nl

Missie

Het dr. Aletta Jacobs College is een openbare school met een breed onderwijs aanbod en is door het werken in deelscholen tegelijkertijd verrassend kleinschalig. Hierdoor kun jij je optimaal ontplooien. Binnen onze professionele cultuur begeleiden wij jou in een sfeer van veiligheid, wederzijds vertrouwen en betrokkenheid op je weg naar zelfstandigheid. Wie je ook bent, wat je ook wilt, wat je ook kunt: samen zorgen we ervoor dat je er komt. En daar zijn we trots op.

Visie

Wij willen een school voor praktijkonderwijs zijn met een team dat de leerlingen uitdaagt om zich te ontwikkelen en recht doet aan de verschillen en mogelijkheden. We willen graag innovatief werken, meegaan met onze tijd en nieuwe ontwikkelingen inzetten. De school moet een vertrouwde en veilige leeromgeving zijn voor leerlingen en personeel. We willen een school zijn die bijdraagt aan de persoonlijke en sociale vorming van leerlingen binnen de maatschappij. De praktijkafdeling van het dr. Aletta Jacobs College wil relatief kansarme kinderen, die een minder dan gemiddeld leervermogen hebben, zoveel mogelijk kansen geven om zich, nadat zij het dr. Aletta Jacobs College hebben verlaten, een goede en gelukkige positie in de maatschappij te laten verwerven. Rekening houdend met beperkingen en gebruikmakend van mogelijkheden onder het motto: “Samen staan we sterk”.

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door leerlingen die aangewezen zijn op het praktijkonderwijs. Het zijn geïndiceerde leerlingen. Deze onderwijsvorm is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het voortgezet onderwijs kunnen behalen. Voor veel leerlingen geldt dat min of meer aangepaste vormen van arbeidstoeleiding aan de orde zijn. De mogelijkheden van de leerlingen zijn daarbij uitgangspunt. Via assessment en gerichte begeleiding worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Voor de doelgroep is een naadloze overgang tussen school en werksituatie en de daarbij horende (naschoolse) begeleiding op de arbeidsplaats van groot belang, om de kans op uitstroom uit de arbeidsplaats te voorkomen.