SteigerVSO de Steiger
Koperstraat 4
9743 RW  GRONINGEN

t: 050-5752851
e: m.noorman@steigerzml.nl
w: www.steigerzml.nl

Missie

De school voor gereformeerd speciaal onderwijs de Steiger wil een school zijn die haar leerlingen wil toerusten als een kind van God, waar de ontwikkeling van kinderen optimaal ontplooid kan worden in een open en veilige sfeer.

Visie

Wij kijken en luisteren naar onze leerlingen om te zien wat ze nodig hebben. We volgen hun ontwikkeling zorgvuldig om te bepalen of ze extra hulp, uitdaging of stimulering behoeven. We bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst gericht op wonen, werken en vrije tijd. Op die manier proberen we alles uit leerlingen te halen wat erin zit, maar nooit ten koste van het kind. We benaderen onze leerlingen positief en gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. We helpen ze om stapsgewijs te groeien naar zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Doelgroep

Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een lichte tot ernstige verstandelijke en soms meervoudige beperking, waarbij de grens wordt aangegeven bij een IQ van 35 tot een IQ van 70. Het zijn daarnaast o.a. leerlingen die sociaal-emotioneel zijn vastgelopen in het regulier (S) BO en in het ZML onderwijs weer tot rust kunnen komen. Ze kunnen zich vanuit rust en zelfvertrouwen weer ontwikkelen. Alle leerlingen krijgen een specifiek onderwijsaanbod.