MeentschoolDe Meentschool
Grintweg 70
9675 HL  WINSCHOTEN

t: 0597-414180
e: info@meentschool.nl
w: www.meentschool.nl

Missie

We streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van onze leerlingen, helpen ze bij de ontwikkeling van sociaal gedrag en brengen ze in aanraking met de maatschappij. Onze pedagogische benadering is gericht op de behoefte aan veiligheid, autonomie en ontwikkeling van zelfvertrouwen. Een voorwaarde om samen te kunnen leven en werken in onze school is dat de relaties tussen volwassenen en leerlingen onderling goed zijn. De leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. Ieder individu moet binnen de school, maar ook daarbuiten, tot zijn recht kunnen komen.

Visie

Wij werken vanuit een professionele en opbrengstgerichte cultuur aan de unieke mogelijkheden van onze leerlingen.
– Wij zijn eigentijds
– Wij werken integraal en cyclisch
– Wij staan voor participatie
– Wij durven onszelf te profileren

Doelgroep

De Meentschool biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. Wij dagen leerlingen uit hun talent te ontwikkelen in een veilige omgeving.