EsborgDe Esborg
Burchtlaan 2
9301 TJ  RODEN

t: 0505015809
e:esborg@rsgdeborgen.nl
w: www.rsgdeborgen.nl

Missie

De Esborg is een organisatie van, voor en door mensen. We beschouwen het als onze kernopdracht om jonge mensen onderwijs en opvoeding te bieden en om ze in hun ontwikkeling zo te begeleiden en te stimuleren dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en hun plek in de maatschappij kunnen innemen

Visie

Wij vinden dat een leerling zich breed en maximaal moet kunnen ontwikkelen en leert dat hij een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft te nemen en bij te dragen bij het inrichten, het onderhouden en overdragen van een eerlijke en verdraagzame samenleving. Om deze doelen te kunnen bereiken, stellen we begeleiding van onze leerlingen centraal. We begeleiden ze in hun persoonlijke ontwikkeling door het bijbrengen van kennis, vaardigheden en beroepshouding.

Doelgroep

Het praktijkonderwijs is er voor leerlingen die, ook met extra ondersteuning, geen diploma kunnen halen op het voortgezet onderwijs.

Op de Esborg kun je praktijkonderwijs volgen als je tussen de 12 en 18 jaar bent. Je kunt naar het praktijkonderwijs als je:

  • een leerachterstand hebt van minimaal drie jaar in twee of meer vakken (inzichtelijk rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling), en;
  • een intelligentie (IQ) tussen de 50 en 80 hebt.