BolsterPraktijkschool de Bolster
Multatulistraat 91
9721 NH  GRONINGEN

t: 0505250110
e: info@de-bolster.nl
w: www.de-bolster.nl

Missie

De Bolster is een christelijke school voor Praktijkonderwijs. Ons doel is onze leerlingen onderwijs en zorg te bieden waarmee zij zich optimaal kunnen ontwikkelen wat betreft sociale redzaamheid en ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit is het uitgangspunt voor zowel de praktijkvakken als de theoretische vakken.
Het christelijke aspect van de school uit zich vooral vooral in het feit dat wij hechten aan het respectvol omgaan met onze naasten en leerlingen het principe bijbrengen: behandel je naaste zoals je zelf behandeld wilt worden. Begrip voor de ander, ook als je het niet met hem of haar eens bent, is hierbij belangrijk.

Visie

Het onderwijs selecteert op grond van wat de betreffende leerling niet kan of in de toekomst niet zal kunnen. De Bolster ziet het als haar taak die negatieve spiraal om te buigen in positieve groei. Vanaf de toelating zal dat wat de leerling wél kan, het aangrijpingspunt zijn. Het uitgangspunt is steeds: benut de mogelijkheden van elke afzonderlijke leerling. Deze positieve benadering van de leerling is de centrale houding bij de begeleiding en bij de keuzes die worden gemaakt.

Doelgroep

De leerlingen van de Bolster leren door praktisch bezig te zijn. Theorie wordt gekoppeld aan praktische werkzaamheden. Op deze manier zien de leerlingen waarvoor ze de theorie nodig hebben. Leerroutes worden voor elke leerling op maat gemaakt en zijn sterk gericht op stage, werk of een vervolgopleiding in het MBO. Daarnaast geven we ze de kennis mee om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.