Meer kansen voor jongeren met een handicap

Dankzij praktijk- en speciaal onderwijs kunnen jongeren met een verstandelijke of lichamelijke handicap onderwijs volgen dat speciaal op hen is afgestemd. Bijna de helft van deze jongeren heeft echter meerdere beperkingen en daarom is het belangrijk over clustergrenzen heen te werken. Door samen te werken in een convenant streven de scholen naar betere onderlinge afspraken en daarmee naar betere opleidingsmogelijkheden, projecten en activiteiten. Kortom, naar meer kansen voor jongeren met een handicap:

“Doelgericht en doelmatig samenwerken op kerntaken leidt tot beter onderwijs en een
betere positie van leerlingen met een beperking op de arbeidsmarkt en in de samenleving.”

Samen sterk

Dankzij het PrOVSO Noord kunnen de scholen voor praktijk- en speciaal onderwijs efficiënter samenwerken met elkaar, maar ook met organisaties als UWV, ROC’s, AOC’s, MEE en re-integratiebedrijven. Door de heldere afspraken in het convenant worden de mogelijkheden van iedere afzonderlijke partner optimaal benut. Op deze manier profiteert iedereen van de samenwerking. Scholen kunnen bovendien zelf bepalen aan welke gezamenlijke projecten zij meedoen. Ook is het mogelijk dat met enkele scholen deelprojecten ontstaan. Scholen kunnen zo van elkaar leren en daarbij regie en verantwoordelijkheid zelf in handen houden.

Lecso regiobijeenkomst Meet & Eat Assen

Locatie: Van der Valk hotel Assen, Balkenweg 1, 9405 CC Assen
Tijd: 16.00 uur tot 18.30 uur

(c) PrOREC Convenant Noord Nederland